Dates

2022

HQ4A2851

Wed, 16.2.22: Meppen / Koppelschleuse
Thu, 17.2.22: Dorsten / Vinylcafé, fee on donations
Fri, 18.2.22: Osnabrück / Lagerhaus „Jever Song Night“
Wed, 23.2.22: Krefeld / Südbahnhof
Thu, 24.2.22: Münster / Hot Jazz Club
Fri, 25.2.22: Hildesheim / LitteraNova
Sat, 26.2.22: Neukirchen-Adorf / Scala
Sun, 6.3.22: Cologne / Klosterkapelle Zündorf
Sat, 16.4.22: Bielefeld / Neue Schmiede
Sun, 17.4.22: Braunschweig / spunk Café